1Relax Kids je engleski koncept. Da li su materijali za kurs na srpskom, hrvatskom, bosanskom, grčkom....jeziku ?
Da, svi priručnici su prevedeni. Postoje i različiti marketinški materijali, dodatni priručnici, flajeri itd.
2Da li moram kupiti sve vrste dodatnih materijala za obuku?
Ne, ne morate kupiti ništa drugo. Tokom treninga dobićete nastavni plan i program koji sadrži nekoliko brošura, skup setova kartica, majicu sa logom Relax Kids trenera i neke druge dodatke.
3Da li ću dobiti sertifikat odmah nakon obuke?
Nakon vikenda za obuku potrebno je održati 4 različite radionice u različitim grupama dece. Pravite evaluaciju datih radionica I sve to pošaljete u Relax Kids. Po prijemu plana lekcije i izveštaja o vašim probnim časovima dobićete svoj sertifikat.
4Već sam učitelj joge za decu. Da li je ova obuka dodatna vrednost?
Postoji nekoliko instruktora joge za decu koji su takođe treneri Relax Kids i oni su iskusili Relax Kids trening kao dodatnu vrednost.
5Koja je razlika između Relax Kids i joge za decu ?
Sigurno postoje sličnosti između Relax Kids –a i dečje joge, ali i razlike. Jedan od naših trenera Relax Kids programa, koji je takođe učitelj joge za decu, rezimira ga na sledeći način: Smatram Relax Kids mnogo širim, mnogo svestranijim i uključenijim! Stavovi o jogi su diskutovani "kao deo", ali naglasak nije na tome. Takođe možete biti mnogo aktivniji i odmaknuti se od vežbi istezanja. Relax Kids za mene je pogodnija za svu decu zbog velike varijacije i fiksne strukture.
6Koja je satnica treninga?
Oba dana traju od 9.00h do 17.00h. Nakon prvog treninga dobićete zadatak za sledeći dan.