Relax Kids u školama

Relax Kids je nagrađivan program. Relax Kids je korišćen kao deo programa NHS koji je osvojio nagradu za standarde medicinskih nursinga za 2011. godinu (kategorija mentalnog zdravlja).
Relax Kids se koristi u više od milion domova i škola. U trogodišnjem pilot programu, Relax Kids je pomogao u smanjivanju isključenja sa nastave iz škole sa 19 na nulu. Relax Kids je pomogao u smanjenju incidenata agresivnosti i nasilja za 75% (pilot program 3 godine).. 85% učenika je prijavilo da se osećaju mirnije nakon Relax Kids radionica (pilot program u Durhamu).
brosura

Marija sada može da pomogne sebi da se opusti korišćenjem vežbica disanja, to pomaže njenoj koncentraciji i sposobnosti slušanja.

Pogledajte brošuru

Relax Kids se koristi u preko 37 zemalja sveta. 98% dece koja pohađaju časove Relax Kids-a vole ih!
Relax Kids radionice su pomogle da podrže decu sa posebnim potrebama, autizmom, ADHD, ADD, selektivnim mutacijama, besom i anksioznošću, niskim nivoom samopoštovanja, ugroženosti, nadareni i talentovani problemi u ponašanju. Relax Kids podržavaju obrazovni konsultanti, psiholozi, nastavnici, socijalni radnici, terapeuti, doktori i medicinske sestre, hraniteljice, porodični radnici, mentori za učenje, SENCO i Ofsted inspektori.